​Kader Dergisi Makale Çağrısı - Son Hafta - 15 Nisan 2019 tarihine kadar 17. cilt 1. sayı için makale kabul edilecektir.

Oluşturma Tarihi: 2019-04-08 08:29:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2019-04-08 08:32:00

EBSCO Academic Search Complete, DOAJ ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan Uluslararası İlahiyat Alan Dergisi Kader'in (http://dergipark.gov.tr/kaderdergi) 30 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 1. sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Makale son kabul tarihi 15 Nisan 2019'dur. Bu sayıya makale göndermek isteyen araştırmacıların makalelerini ilgili tarihe kadar Kader'e ulaştırması müsterhamdır.

Ayrıca dergimiz bu sayıdan itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir.

İlgili araştırmacılara saygıyla duyurulur.

Kader Dergisi Editörler Kurulu