Yeni Kitap: Kelam İlminde Metodoloji: Recep ARDOĞAN, 2.Baskı, Kahramanmaraş: klm Yayınları, 2021.

Oluşturma Tarihi: 2021-02-25 16:02:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2021-02-25 16:35:00

Kelam ilminin önemi, onun tüm diğer islam ilimlerinin ispatlanmış olarak temel aldığı Allah, peygamber ve ahiret inancının ispatını konu edinmesine dayanmaktadır. Kelam ilmi, bu yönden “dinin temellerinin ilmi (usûlüd-dîn)” olarak isimlendirilir. Kelam ilminin bu önemi, onun metodolojisini de daha önemli hâle getirmektedir.her ilim dalı gibi kelam ilminin de konu ve gayesine göre tespit edilen yöntemleri vardır. Kelamcılar, bunlara ilişkin bilgilere (metodoloji) bazen bu ilmin mebadi'i (başlangıç ilkeleri) içinde; bilgi, hüküm ve delil gibi konularda ana hatlarıyla yer vermişlerdir.

Bu çalışmada kelamcıların, gerek akıl yürütmelerde ve aklî delillendirmelerde bulunurken gerekse nakilden delil getirirken, ayet ve hadisleri tefsir ve tevil ederken izledikleri yöntemleri ayrı bir kitapta ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu açıdan, elinizdeki kitabın, bu konuda başka kitapların da kaleme alınmasına katkı sağlayacağını ve yazarların işini kolaylaştıracağını tahmin ediyoruz.Kitapta kelamcıların delillendirme (istidlal) ve temellendirme (ta'sil) yöntemleri, derli toplu bir şekilde ana hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmış, ayrıntılara girilmemiştir. Lisans öğrencilerinin de anlayacağı şekilde basit bir dil kullanılmıştır.

Kitapta kelam ilmini tanıtan kısa bir Giriş 'ten sonra aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

1. BÖLÜM: BİLGİ

2. BÖLÜM: HÜKÜM

3. BÖLÜM: DELİL

4. BÖLÜM: ASL - FER' SİSTEMATİĞİ

5. BÖLÜM: KELAMDA İSTİDLÂLYOLLARI

6. BÖLÜM: TE’VİL YÖNTEMİNİN ESASLARI

7. BÖLÜM: FARKLI NASSLARI UZLAŞTIRMA

8. BÖLÜM: CEDEL

9. BÖLÜM: SOSYAL BİLİMLERE YAKLAŞIM